Nhãn Hàng Schwarzkopf Professional

Khánh Vĩnh Hoàng là thế hệ đại sứ đầu tiên của nhãn hàng Schwarzkopf Professional trong giai đoạn những năm 2005-2009. Đại sứ Khánh Vĩnh Hoàng đã đại diện nhãn hàng có những cơ hội được cập nhật và chia sẻ những thông tin kỹ thuật quý báu qua các Bộ sưu tập Essential Looks từ nước ngoài về. Cùng với sự đam mê và nhiệt huyết, Đại sứ Khánh Vĩnh Hoàng đã truyền tải những Bộ sưu tập Essential Looks này rất thành công đến với các NTMT trên toàn quốc. Đến nay, Khánh Vĩnh Hoàng và nhãn hàng Schwarzkopf Professional vẫn luôn gắn bó với tình cảm thân thiết, gần gũi, và hợp tác cùng nhau trong sự nghiệp phát triển ngành tóc.

Schwarzkopf Professional trân trọng cảm ơn NTMT Khánh Vĩnh Hoàng đã đồng hành, đóng góp cho sự thành công của nhãn hàng trong suốt thời gian qua. Thay mặt nhãn hàng Schwarzkopf Professional xin chúc NTMT Khánh Vĩnh Hoàng cũng như toàn thể hệ thống thành viên Vĩnh Hoàng sức khỏe dồi dào và tiếp tục đồng hành, gắn bó với nhãn hàng Schwarzkopf Professional trong thời gian tới!

Together. A passion for hair.
MRS TRẦN THU HƯƠNG – Brand Manager – Schwarzkopf Professional –

Khanh Vinh Hoang is the first ambassador of Schwarzkopf Professional brand in the period of 2005-2009. Ambassador Khanh Vinh Hoang has had our brand updated and accessed to precious technical information through Essential Looks collections from abroad. With a great passion and enthusiasm, Khanh Vinh Hoang translated these collections of Essential Looks very successfully to hair salons nationwide. Up to now, Khanh Vinh Hoang and Schwarzkopf Professional have built up a cosy and cooperative realtionship in the mission to develop hair industry.

Schwarzkopf Professional would like to thank Khanh Vinh Hoang, who has contributed to the success of the brand for such a long time. On behalf of Schwarzkopf Professional brand, we wish Khanh Vinh Hoang hair salon and all members of Vinh Hoang a robust health and ceaseless accompany with Schwarzkopf Professional in the future!

Together. A passion for hair.
MRS TRAN THU HUONG – Brand Manager – Schwarzkopf Professional –

Tác giả: admin - Đăng ngày: 10/05/2017

Bài liên quan

NTMT Thúy Hằng

admin - Đăng ngày: 11/05/2017

Nhắc đến Khánh mọi người luôn dành tình cảm yêu thương đặc biệt bởi trong con người Khánh là sự nhân hậu, thân...

NTMT Hòa Ân

admin - Đăng ngày: 11/05/2017

Đối với tôi, NTMT Khánh Vĩnh Hoàng là một người bạn lớn trong nghề nghiệp, mặc dù Khánh hơn tôi khá nhiều tuổi...

NTMT Ngô Viết Quốc

admin - Đăng ngày: 11/05/2017

Trong suy nghĩ của tôi, NTMT Khánh Vĩnh Hoàng là một trong những bậc trưởng thượng trong làng tóc. Có cả Tâm – Tầm...

NTMT Allan Ngô

admin - Đăng ngày: 11/05/2017

Điều trước tiên Allan nghĩ, NTMT Khánh Vĩnh Hoàng may mắn được sinh ra trong gia tộc có nhiều đời làm tóc, và...