NTMT Ngô Viết Quốc

Trong suy nghĩ của tôi, NTMT Khánh Vĩnh Hoàng là một trong những bậc trưởng thượng trong làng tóc. Có cả Tâm – Tầm – Tài và Đức. Trong suốt quá trình làm nghề, Khánh đã chứng minh được bản ngã của Khánh bằng lời nói đi đôi với hành động nên luôn được mọi người yêu quý. Quốc luôn ngưỡng mộ Khánh. Một người đồng nghiệp, người bạn lớn tuyệt vời!

NTMT Ngô Viết Quốc

In my mind, hair stylist Khanh Vinh Hoang is one of the elders in the industry of hair-dressing. He is kind – famous – talented and moral. In the life of a hair stylist, he proves his ego because he always practices what he preaches; so he is loved by many people. Quoc always admires Khanh. He is a wonderful colleague and friend!

Hair stylist Ngo Viet Quoc

Tác giả: admin - Đăng ngày: 11/05/2017

Bài liên quan

NTMT Thúy Hằng

admin - Đăng ngày: 11/05/2017

Nhắc đến Khánh mọi người luôn dành tình cảm yêu thương đặc biệt bởi trong con người Khánh là sự nhân hậu, thân...

NTMT Hòa Ân

admin - Đăng ngày: 11/05/2017

Đối với tôi, NTMT Khánh Vĩnh Hoàng là một người bạn lớn trong nghề nghiệp, mặc dù Khánh hơn tôi khá nhiều tuổi...

NTMT Allan Ngô

admin - Đăng ngày: 11/05/2017

Điều trước tiên Allan nghĩ, NTMT Khánh Vĩnh Hoàng may mắn được sinh ra trong gia tộc có nhiều đời làm tóc, và...

NTMT Trần Thu Hằng

admin - Đăng ngày: 11/05/2017

Mình biết đến Khánh Vĩnh Hoàng từ thập niên 80 của thế kỷ trước, chính xác là năm 1980, khi đó mình vẫn chưa...