Học Trò Cò Vĩnh Hoàng

Trong số học trò của thầy Khánh, tôi được mệnh danh là một học trò cực kỳ “lười” khi mới vào học nghề với thầy. Thay vì la mắng như người khác, nhưng thầy lại không làm vậy mà luôn nhỏ nhẹ khuyên bảo, động viên, phân tích và chỉ dạy để tôi hiểu giá trị và hướng đi trong nghề. Chính nhờ thầy mà tôi đã thay đổi hẳn tư duy, xác định được mục tiêu và con đường nghề nghệp của mình sau này nên tôi đã cố gắng học hành ngày càng chăm chỉ hơn, nhờ vậy mà tôi có thể nối tiếp các anh chị khóa trước thành công. Sau khi ra nghề tôi cũng tạo dựng được cho mình salon riêng, có thu nhập tốt, ổn định về kinh tế. Nhờ thầy mà chúng tôi có thể chăm lo cho gia đình, bố mẹ, vợ con. Trong tâm tôi luôn nhớ và kính ơn thầy đã cho tôi cả cái nghề và cả giá trị trong cuộc sống.

Cò Vĩnh Hoàng

Among teacher Khanh’s students, I was called a “lazy” student when I entered his vocational training. Instead of scolding like others, he always quietly advised, motivated, analyzed and taught me so that I can understand the value and direction in the profession. It was thanks to the teacher that I changed my mind, determined my goals and career paths later, so I tried to study harder and harder, so that I could follow the predecessors successfully. In my career, I also created my own salon, with good income and economic stability. Thanks to the teacher we can care for our family, parents, wife and children. From my heart, I always remember and thank him for giving me both the job and the value in life.

Co Vinh Hoang 

Tác giả: admin - Đăng ngày: 11/05/2017

Bài liên quan

NTMT Thúy Hằng

admin - Đăng ngày: 11/05/2017

Nhắc đến Khánh mọi người luôn dành tình cảm yêu thương đặc biệt bởi trong con người Khánh là sự nhân hậu, thân...

NTMT Hòa Ân

admin - Đăng ngày: 11/05/2017

Đối với tôi, NTMT Khánh Vĩnh Hoàng là một người bạn lớn trong nghề nghiệp, mặc dù Khánh hơn tôi khá nhiều tuổi...

NTMT Ngô Viết Quốc

admin - Đăng ngày: 11/05/2017

Trong suy nghĩ của tôi, NTMT Khánh Vĩnh Hoàng là một trong những bậc trưởng thượng trong làng tóc. Có cả Tâm – Tầm...

NTMT Allan Ngô

admin - Đăng ngày: 11/05/2017

Điều trước tiên Allan nghĩ, NTMT Khánh Vĩnh Hoàng may mắn được sinh ra trong gia tộc có nhiều đời làm tóc, và...